Szukaj
  • Biuro Poselskie

Kluczowy obiekt dla regionalnej kolei dopiero w 2023 roku ?

Zaktualizowano: 3 lut 2019


Przedstawiany przez PKP i rząd plan budowy dworca głównego w Olsztynie wciąż wywołuje wiele wątpliwości. Niedoszacowanie inwestycji i długi okres realizacji to zasadnicze kwestie, o które pyta poseł Jacek Protas.


- Prezes PKP raz już przepraszał i obiecywał poprawę w sprawie Dworca Głównego, jednak w ostatnich miesiącach nie widać obiecanego przyspieszenia, ani nowego spojrzenia na inwestycję – komentuje Jacek Protas. – Dostrzegając wzrost cen na rynku, ale również wartość podobnych inwestycji w miastach wojewódzkich, a także zasadniczą rolę tego obiektu w całym systemie komunikacyjnym regionu, w tym funkcję reprezentacyjną, zwróciłem się o dokonanie przesunięć w programie Polska Wschodnia i zwiększenie funduszy na ten cel.

Obecnie PKP szacuje inwestycję na 32,5 mln zł netto. To już niemal 2 mln zł więcej niż planowano kilka miesięcy temu. Dodatkowe koszty ujawniły się już na etapie przetargów na projektowanie. Ostatecznie wykonawca projektu ma być znany w styczniu 2019 r.

Choć nie ma decyzji ministerstwa o znacząco większym dofinansowaniu inwestycji, sprawa nie jest też ostatecznie zamknięta.

Ponadto warto wskazać, że rzeczywisty koszt realizacji inwestycji będzie podlegał kolejnym aktualizacjom, w pierwszej kolejności na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, a następnie na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego – czytamy w odpowiedzi Adama Hamryszczaka, wiceministra inwestycji i rozwoju.

Niepokojący jest długi okres realizacji. Mieszkańcy województwa będą mogli skorzystać z nowego dworca najszybciej w 2023 roku. Jeżeli zabezpieczona kwota okaże się zbyt mała by wybrać wykonawcę, ten czas jeszcze się może wydłużyć.

Ministerstwo tłumaczy, że przyjęty dla inwestycji termin realizacji wynika ze skali przedsięwzięcia i czasu niezbędnego na zaprojektowanie i uzgodnienie obiektu, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót i samą realizację prac.

- Warto również wskazać, że na planowany obecnie termin realizacji inwestycji istotny wpływ może mieć materializacja ryzyka, związanego z toczącym się obecnie postępowaniem w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków – przyznaje w swojej odpowiedzi wiceminister.

O tym, że wojewódzki konserwator zabytków musi ponownie ocenić, czy budynek dworca Olsztyn Główny powinien zostać wpisany do rejestru zabytków, zdecydował inny przedstawiciel rządu – minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W ciekawy sposób kwestię radykalnego zmniejszenia powierzchni dworca komentuje wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wskazując, że zmniejszenie całkowitej powierzchni jest elementem planowanego przywrócenia obiektowi dworcowemu należytej reprezentacyjności i stworzenia obiektu stanowiącego wizytówkę kolei i miasta.

- Zaprzepaszczono niestety kilka kluczowych lat. W przyszłym roku zakończą się modernizacje linii do Działdowa i Ełku. Miasto niemal zakończyło projekt centrum przesiadkowego. Wszystkie te działania wspierają środki europejskie. Bez nowoczesnego dworca w stolicy regionu, który spaja te wszystkie projekty, nadal będziemy postrzegani jako region zaniedbany pod względem kolei – dodaje Jacek Protas.

Odpowiedzi na interpelacje:

Grudzień 2018 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2765112 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Obejrzyj konferencję prasową dotyczącą powołania Koalicji #TakdlaWarmiiiMazur. Chcemy równego traktowania wszystkich Polek i Polaków bez względu na to, w jakiej części kraju mieszkają i gdzie pracu