O mnie 

Nazywam się Jacek Protas i jestem posłem na Sejm RP. Urodziłem się w Lidzbarku Warmińskim, a moje działania publiczne związane były z samorządem. Byłem marszałkiem województwa dwóch kadencji (2006-2014), a także starostą powiatu lidzbarskiego i przewodniczącym rady miasta Lidzbarka Warmińskiego.  Miałem zaszczyt kierować pracą Związku Województw RP i Euroregionu Bałtyk, współprzewodniczyć Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz reprezentować Polskę w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. W 2006 roku zostałem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP na Warmii i Mazurach. Od zawsze byłem miłośnikiem sportu, którym pozostaje po dziś dzień. Studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Ukończyłem ponadto Zarządzanie w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomiędzy służbowymi obowiązkami staram się znaleźć czas na grę w tenisa, koszykówkę i rower. Jestem żonaty i mam syna, a od niedawna także wnuka. Rodzina jest dla mnie najważniejszą wartością. Mam 55 lat.

BPS_5335a.jpg ret.jpg
 

Działalność poselska 

W 2015 zdobyłem mandat poselski z listy PO otrzymując 18 099 głosów. W Sejmie VIII kadencji pełnię rolę zastępcy przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jest członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Przewodniczę Warmińsko-Mazurskiemu Zespołowi Parlamentarnemu i należę do Zespołów ds. Polski Wschodniej,  Obrony Polskiej Samorządności, Sportowego oraz Strażaków.

 
 

Biuro Poselskie


Plac Wolności 5
11-100 Lidzbark Warmiński 

tel. (89) 527-52-22,
603-910-517 

jacek.protas@biuroposelskie.eu 

Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 25B
Ostróda, ul. Jana Pawła II 3 lok. 9

 

Follow

©2019 by Biuro parlamentarne. Proudly created with Wix.com